تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

بیم تخریب لوکیشن سریال پاورچین (خانه باغ تاریخی سردار نصرت) امیرتیمور کلالی

تخریب لوکیشن سریال پاورچین (خانه باغ تاریخی سردار نصرت) امیرتیمور کلالی
به زودی خانه باغ تاریخی سردار نصرت که محل فیلم برداری و لوکیشن سریال طنز پاورچین بود، تخریب خواهد شد. خانه باغ محمدابراهیم امیرتیمور کلالی در خیابان فرشته تهران است،  محمدابراهیم امیرتیمور کلالی رئیس ایل تیموری ، وزیر کار و کشور دولت مصدق و نایب رئیس مجلس شورای ملی بوده، خانه باغ امیرتیمور کلالی یا همان خانه سردار نصرت قبل از لوکیشن بودن سریال پاورچین، محل حضور اولین رئیس جمهور پاکستان در ایران بوده است، خانه امیرتیمور که غلامحسن بنان تا آخر عمر مجبور به استفاده از عینک می شود، خانه تیموری که سفارت خانه بود، خانه باغی که تخریب خواهد شد.

ادامه ...

خانه باغ اربابی نمازی – زاهدی (مصطفی‌خان حاجب‌الدوله)

خانه باغ اربابی مصطفی‌خان حاجب‌الدوله ، عمارتی بود در یک باغ قدیمی 6000 متری که بنایی ییلاق نشین داشت، بنایی در مجاورت خانه باغ محمدابراهیم امیرتیمور کلالی (دادماد حاجب الدوله) خانه باغ اربابی مصطفی‌خان حاجب‌الدوله که در تمامی اسناد به عنوان باغ منظور شده بود اما در سال 1392 حکم تخریب و ساخت یک برج در آن صادر شد.

ادامه ...

محمدرضا امیرتیمور کلالی

محمدرضا امیرتیمور کلالی اولین پسر محمدابراهیم امیرتیمور کلالی (ملقب به سردار نصرت) ، محمدرضا امیرتیمور کلالی سفیر ایران در هندوستان ، روسیه بریتانیا و  … محمدرضا امیرتیمور کلالی برادر ناهید کلالی همسر اولین رئیس جمهور پاکستان و …

ادامه ...

ناهید امیرتیمور کلالی یا ناهید اسکندرمیرزا

ناهید امیر تیمور کلالی یا ناهید اسکندرمیرزا Nahid Iskander Mirza دختر محمدابراهیم امیرتیمور کلالی (سردار نصرت) بود. ناهید امیرتیمور کلالی بعد از طلاق از سرهنگ افخمی همسر سرلشگر اسکندر میرزا ، اولین رئیس جمهور پاکستان شد و به عنوان بانوی اول کشور پاکستان معرفی شد.

ادامه ...

خانم حاجب قاجار دولو ملقب به نیر عظمی همسر محمدابراهیم امیرتیمور کلالی

خانم حاجب قاجار دولو ملقب به نیر عظمی امیرتیموری ، نویسنده ، شاعر و مترجم زبان فرانسه ، عضو انجمن مودت و حزب معرفت و دارای نشان نقره علمی دوره قاجار و همسر محمدابراهیم امیرتیمور کلالی و مادر ناهید امیرتیمور کلالی (همسر اسکندرمیرزا اولین رئیس جمهور پاکستان) و …

ادامه ...

محمدابراهیم امیرتیمور کلالی

محمدابراهیم امیرتیمور کلالی (ملقب به سردار نصرت) ، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی فرزند امیر علی‌مردان خان تیموری ملقب به نصرت‌الملک ، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی که در سن 20 سالگی رئیس ایل تیموری شد. محمدابراهیم امیرتیمور کلالی که رئیس کل شهربانی بود. محمدابراهیم امیرتیمور کلالی که چند دوره نماینده مجلس شورای بود، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی که وزیر کار و کشور محمد مصدق بود و دختر وی ناهید، همسر اولین رئیس جمهور پاکستان شد و …

ادامه ...