عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
3350 سفر
175400 همسفر

تالار مجمر (کتابخانه مجمر)

تالار مجمر یا کتابخانه مجمر، عمارتی فرهنگی در کوچه مجمر، لاله زار شهر تهران، کتابخانه ای که در حال حاضر به عنوان کارگاه ساخت کنتور از آن بهره برداری می شود و احتمال تخریب تالار مجمر فراوان است…

ادامه ...

تالار تیموری (موزه تاریخ ملی ، موزه تاریخ طبیعی اصفهان)

تالار تیموری (موزه تاریخ ملی ، موزه تاریخ طبیعی اصفهان)

ادامه ...