عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
3350 سفر
175400 همسفر

نقش ویروس کرونا در نقاشی های عصر برنز سوئد

تصاویری از نقاشی‌هایی به شکل ویروس کرونا که قدمتی هزاران ساله دارند در کمون تانوم در استان وسترا یوتالاند در غرب سوئد دیده می‌شود. اما آیا این نقاشی‌ها واقعاً به ویروس کرونا اشاره دارند؟ عصر برنز در سوئد به دوره بین 1800 تا 500 سال پیش از میلاد مسیح گفته می‌شود.

ادامه ...

موزه آبادان ثبت ملی شد

موزه آبادان ثبت ملی و از طرف سازمان میراث فرهنگی در سیاهه آثار ملی کشور قرار گرفت، موزه آبادان همان موزه ای بود که دو سال پیش در ایام محرم در آن گوسفند نگهداری می شد، و به خاطر انتشار این خبر کلی تهدید شدم و … به چند دلیل عین متن گزارش ثبتی در ادامه آورده شده است …

ادامه ...

آغل موزه آبادان (پرسشهایی درخصوص جوابیه سازمان میراث)

آغل موزه آبادان (پاسخ در جوابیه سازمان میراث)

ادامه ...