عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
3350 سفر
175400 همسفر

ریکا پل

آدرس ریکا پل : استان مازندران ، شهر بلده ، 36 کیلومتری جاده بلده از سمت هراز ، 4700 متر بعد از روستای تاکر Takor نرسیده به روستای ولاشید (5 کیلومتر مانده به روستای ولاشید) ، احداث شده بر روی رودخانه هردو رود

ادامه ...

پل الله وردی خان ، پل سی و سه چشمه ، سی و سه پل یا 33 پل ، پل جلفا ، پل شاه عباسی ، پل چهل چشمه ، پل جل)

پل الله وردی خان ، پل سی و سه چشمه ، سی و سه پل یا 33 پل ، پل جلفا ، پل شاه عباسی ، پل چهل چشمه ، پل جل)

ادامه ...