عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
3350 سفر
175400 همسفر

آبگوشت پارتی در آب انبار سیداسماعیل (موزه آب انبار)

آبی ها و قرمزها قبل از دربی سال 1356 یک جا جمع شدند، آن هم رستورانی بود به نام رستوران حاج آقا گلابگیر، یا بهتر بگویم حاج محمد حسن آقاجانی یا شاید این طور راحت تر باشد، آب انبار سید اسماعیل، حیف چند سالی است، این آب انبار برای همیشه بسته شده، آب انباری که در خاطره سفر خیلی ها از ایران است، موزه آب انبار سداسمال (در زبان مردم محلی) واقعا افسوس ….

ادامه ...