تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

عکاسی

سفرنویس به شدت علاقه مند همیاری و همکاری سفرنویسان دیگر است و با آغوش باز کمک دوستان را قبول می کند.
در پایان هر گزارش و یا مطلب عنوانی به نام (کوله بار سفر و تجربه دوستان) لحاظ شده است و سفرنویس علاقه مند است ، لیست تمام دوستان در کوله بار قرار بگیرد.

تارنما ها و فتوبلاگ های عکاس و سفرنویس

از سینمای مستند (نویسنده احسان راطبی)
ایمان واقفی (…)
حمید گردان (…)
رستاپیکس (عکاس رضا موسوی)
سفرنامه دیدنو (عکاس علیرضا نجفی مهیاری)
سیامک جعفری (…)
عکس و نوشته ها (نویسنده و عکاس گلریز فرمانی)
قاصدک (بخشی)
ناصر میزبانی (…)
مهدی منادی (…)
MSOL (عکاس محمد سلطان الکتابی)