عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

خانه و اقامتگاه تابستانی سپهبد امیراحمدی (باغ موزه هنر ایرانی)

خانه و اقامتگاه تابستانی سپهبد امیراحمدی (باغ موزه هنر ایرانی) به عنوان تفرجگاه و اقامتگاه تابستانی وی در اواخر قاجار بنا شد و سپهبد امیراحمدی به خاطر برخی از مسائل پیرامونی و احساس خطر مصادره اموال، در سال 1306 این عمارت را به نام همسرش توران توفیقی (توران مهاجر اسلامی) کرد.

ادامه ...

انتشار کتاب باغ نگارستان

سازمان زیباسازی شهر تهران کتاب ” باغ نگارستان” را به قلم مصطفی ده پهلوان و مینا رمضان جماعت منتشر کرد. کتاب «باغ نگارستان» با توجه به نیاز فرهنگی شهروندان نگارش و تدوین شده و با روشی علمی و مستند به موضوع این فضای تاریخی پرداخته است. در این کتاب با تکیه بر گزارش های تاریخی به اختصار شرحی از آن چه از آغاز تا کنون بر این مجموعه گذشته است به نگارش در آمده است و همچنین شرح کاملی از پیشینه تاریخی و تحولات سیاسی و فرهنگی در آن آمده که نشان میدهد این باغ تاریخی آبستن حوادث تلخ و شیرینی بوده است؛ حوادثی که قصر قاجاری را محلی برای شکل گیری نخستین پایه های آموزش عالی ایران ساخته است.

ادامه ...

فردا، بررسی تملک خانه اتحادیه در شورا

فردا، بررسی تملک خانه اتحادیه در شورا

ادامه ...