عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
3350 سفر
175400 همسفر

مرگ راوی گورستان عاشقان

خبر مرگ، غم انگیز است و اگر راوی عشق باشد، اندوه بار تر، پیر داستان گوی گورستان عاشقان هم مرد! برای خواندن روایتی دیگر از روستا و آرامستان عاشقان با بانو معروضی همسفر شوید و روایت قبرستان عاشقان را دوباره خوانی کنید…

ادامه ...

روستای عاشقان

روستای عاشقان کجاست؟ سوالی که شاید خیلی ها فکر می کردند، نام داستانی است برای رمان عاشقانه! از هتل محل اقامت شروع کردم، روستای عاشقان کجاست؟ جوابی نگرفتم! داخل شهر مشهد از مردم پرسیدم، روستای عاشقان کجاست؟ باز هم بدون جواب بود! در تاکسی، روستای عاشقان کجاست؟ در اتوبوس و مترو، روستای عاشقان کجاست؟ در جاده ای قدیمی، روستای عاشقان کجاست؟ همه بدون جواب بود…! شاید روستایی برای عاشقان وجود ندارد!! شاید …

ادامه ...

فراخوان خرید دوچرخه برای کودکان روستای ماخونیک

فراخوان خرید دوچرخه برای کودکان روستای ماخونیک

ادامه ...