تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

روز عشق میان خواهر و برادر مبارک

امروز 10 آوریل، روز عشق میان خواهر و برادر است، روزی که جایش در تقویم ما خالیست، روزی که مشابهش را در ایران باستان به نام؛ “خُرم روز” داشتیم و در تاریخ اسلام، پیمان پیامبر(ص) بین مهاجران و انصار را با نام “عقد اخوت” و در آسیای مرکزی و هند “جشن رکشابندان” و کلی روز مشابهه دیگر …

ادامه ...

عید پسح، عید جشن بهار مبارک

عید پسح، عید جشن بهار، عید آزادی یهودیان و داستان رهایی 400 ساله آنها از فراعنه مصر بر تمامی یهودیان و کلیمیان مبارک

ادامه ...