تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

تخریب عمارت علی صادق

ساختمان الحاقی شرکت ارتباطات زیرساخت که در شمال دارالفنون بوده و توسط علی صادق از معماران به نام ایران بنا شده، توسط پیمانکار و بدون اخذ مجوز از میراث استان تهران و شهرداری در حال مرمت غیرقانونی است.

آغاز تخریب عمارت شمالی دارالفنون از معماری های شاخص علی صادق
آغاز تخریب عمارت شمالی دارالفنون از معماری های شاخص علی صادق

براساس تحقیقات میدانی موسسه دوران تحول این عمارت توسط مهندس علی صادق بنا شده است، از معماری های علی صادق می توان به مشارکت و حضور در ساخت آرامگاه سعدی و عمارت بانک مسکن، در خیابان فردوسی که به ساختمان اپرای تهران شهر است اشاره کرد. این عمارت ها حاصل کار مشترک با مهندس فروغی است.

نخاله های تخریب و مرمت بدون مجوز شرکت ارتباطات زیرساخت
نخاله های تخریب و مرمت بدون مجوز شرکت ارتباطات زیرساخت

مهندس علی صادق چندین خانه ویلا در خیابان فردوسی، سعدی و  … بنا کرده و ساختمان های محله چهارصد دستگاه پیروزی توسط ایشان طراحی و ساخته شده است.

عکس هوایی عمارت علی صادق و میدان توپخانه و عمارت فرمانفرما و ... در دهه 40
عکس هوایی عمارت علی صادق و میدان توپخانه و عمارت فرمانفرما و … در دهه 40

این بنای با وقار ساکت پشت برج مخابرات عبدالعزیز فرمانفرما و ژوکر این روزها شاهد اتفاقات جدیدی است. این بنا در دهه سی بنا شده و از معماری های شاخص آن زمان است.

پنجره های شکسته عمارت علی صادق
پنجره های شکسته عمارت علی صادق

ترکیب آجر و سنگ، استفاده از لبه های عمودی سنگی جهت برقراری تعادل بصری با کشیدگی افقی بنا ترکیب بندی زیبایی را به وجود آورده است. آستانه بلند و ورودی فیروزه ای شما را برای ورود به عمارت فرا می خواند. عمارتی که شاید دیگر نباشد.

ورودی عمارت معماری شده توسط علی صادق
ورودی عمارت معماری شده توسط علی صادق

علی ای الحال یکی از شاخصه های معماری دوران پهلوی، بدون نظارت سازمان میراث فرهنگی در حال تخریب است و پنجره های آن شکسته شده و نخاله های تخریب در ضلع جنوبی عمارت رها شده و مشاور اعلام کرده؛ نما و جداره را حفظ می کنیم!

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>