تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

سلیمان تپه ، زیرز ، مازیر و یا زیرتپه

اولین اثر ملی ایران که به پیشنهاد آندره گدار جهت ثبت در لیست آثار ملی ایران معرفی گردید؛ «مازیر ، زیرتپه ، سلیمان تپه ،‌ زیرز» نام داشت که این تپه باستانی در سرزمین «ایران زمین» یعنی کشور عراق در اطراف جلگه بین النهرین واقع شده است. این اثر در فهرست آثار ملی ایران به شماره 1 مورخ 1310/06/24 ه خورشیدی به ثبت رسیده

ادامه ...

محل اکباتان قدیم و اطراف آن (هگمتانه)

محل اکباتان قدیم و اطراف آن (هگمتانه)

ادامه ...

تپه شهریور

تپه شهریور در سال 1362 به ارتفاع 6 متر کشف شد. بیشتر سفالهای به دست آمده از تپه نادری بدون لعاب و نقش ، ساده و مربوط به ظروف آشپزی بوده و متعلق به هزاره اول ق م و دوران اسلامی می باشد. تپه شهریور اولین اثر ثبت شده در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران بود که در سال ۱۳63 ثبت شده است.

ادامه ...

تپه نادری

می گویند نادر شاه افشار به سربازان دستور داد تا با مشتهای خود تپه ای بسازند تا نادر شاه بتواند برای آنها سخنرانی کند ، پس تپه نادری به ارتفاع 9 متر ایجاد شد. بیشتر سفالهای به دست آمده از تپه نادری بدون لعاب ، ساده و متعلق به دوران اسلامی می باشد. کنار تپه نادری بقایای یک کارگاه آهک پزی وجود دارد. تپه نادری آخرین اثر ثبت شده در دوران حکومت پهلوی بود که در سال 1357 ثبت شده است.

ادامه ...