تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

مدرسه قصه های مجید ثبت شده! دنبال ساخت و ساز نباشید!

پاساژسازان محترم شهر اصفهان مدرسه قصه های مجید ثبت ملی شده! مدرسه قصه های مجید با شماره 31777 در تاریخ 93/11/18 در فهرست و سیاهه اثار ملی سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده! و پرونده ثبتی مدرسه با شماره نامه 932503/28436 مورخ 93/12/2 به شهرداری و استانداری اصفهان ابلاغ شده! کاری به کار مدرسه نداشته باشید! تمام

ادامه ...