تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

آتشکده در مهر کوچه بیوک

آتشکده در مهر کوچه بیوک
آدرس : استان یزد ، شهر یزد ، محله کوچه بیوک ، آتشکده در مهر کوچه بیوک

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : 9132 تاریخ ثبت 1382/3/10 ه خورشیدی

ادامه ...

پل الله وردی خان ، پل سی و سه چشمه ، سی و سه پل یا 33 پل ، پل جلفا ، پل شاه عباسی ، پل چهل چشمه ، پل جل)

پل الله وردی خان ، پل سی و سه چشمه ، سی و سه پل یا 33 پل ، پل جلفا ، پل شاه عباسی ، پل چهل چشمه ، پل جل)

ادامه ...

خانه کوزه کنانی (خانه مشروطیت ، مشروطه)

خانه کوزه کنانی (خانه مشروطیت ، مشروطه)

ادامه ...

حمام اعظم کبودر آهنگ (حمام مسجد اعظم)

حمام اعظم کبودر آهنگ (حمام مسجد اعظم)

ادامه ...