تورهای نوروزی سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

خانه امیرلشکر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار با رای دیوان تخریب خواهد شد

آخرین بخش از باقی مانده عمارت امیر اقتدار (نظامی و دولتمرد دوره قاجار و پهلوی) که بعدها پسر امیر اقتدار، سرلشکر محمدولی انصاری (وزیر راه و ترابری دران پهلوی دوم) در آن اسکان داشت، تا چند روز دیگر خانه و عمارت امیراقتدار با رای دیوان عدالت اداری تخریب و از صحنه روزگار محو خواهد شد.

خانه امیرلشکر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار با رای دیوان تخریب خواهد شد
خانه امیرلشکر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار با رای دیوان تخریب خواهد شد

امیرلشکر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار آخرین رئیس پلیس نظمیه دوران قاجار و حاکم نظامی تهران بود. وی به دستور سردارسپه (وزیر جنگ وقت رضا پهلوی) که حکومت نظامی در کشور برقرار کرده بود، حاکم نظامی تهران شد. امیر اقتدار مدتی وزیر پست و تلگراف و مدت کوتاهی وزیر داخله دوران پهلوی اول بود.

امیرلشکر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار
امیرلشکر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار

مجموعه باغ و خانه امیراقتدار در چهارراه عزیزخان (خیابان حافظ فعلی) قرار داشت. معبر شمالی آن به یاد امیر، خیابان امیری و معبر جنوبی نیز به نام اقتدار نام گذاری شده است که هنوز هر دو نام بر گذرها باقی مانده است. قسمت فضای سبز و باغ این عمارت در دوران پهلوی دوم ساختمان بهداری ارتش شد و بخشی کوچکی از شرق این باغ-عمارت بزرگ، تبدیل به چاپخانه بانک تهران

نقشه محل مجموعه خانه امیراقتدار و خاندان ایشان
نقشه محل مجموعه خانه امیراقتدار و خاندان ایشان

امیراقتدار سه دختر و پنج پسر داشت سرلشکر ولی انصاری (وزیر راه در دوران محمدرضا شاه)، سرتیپ صفرعلی انصاری (رئیس انبار تسلیحات پارچین)، سرهنگ نصرت‌الله انصاری، مهندس اسماعیل انصاری (نماینده خوزستان در مجلس شورای ملی) و مهندس جمشید که هر کدام از فرزندان در بخشی از این خانه تاریخی اسکان داشتند.

امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار در کنار سردارسپه
امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار در کنار سردارسپه

نکته) تمامی عمارتها در سامانه طرح تفضیلی شهردای تهران به عنوان ساختمان تاریخی مشخص شده اند اما در سالهای گذشته تمامی عمارتها به غیر از یکی تخریب شده و تنها بخش باقی مانده که عمارت شمالی بود و دومین پسر امیراقتدار، سرلشگر محمدولی انصاری در آن اسکان داشته به زودی با رای دیوران تخریب خواهد شد.

خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری
خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری

سرلشگر محمدولی انصاری، فارغ‌التحصیل دانشکده افسری تهران و دانشکده افسری فرانسه در رشته راه‌سازی و ساختمان بود. ولی انصاری پس از ارتقا به درجه افسری به هنگام تاسیس راه‌آهن به آن موسسه منتقل شد. مدتی ریاست راه‌آهن جنوب با او بود سپس به ریاست راه‌آهن تهران رسید. در ۱۳۲۲ به جرم طرفداری از آلمان‌ها از طرف متفقین بازداشت شد و قریب یک سال در زندان متفقین در اراک به سر برد.

سرلشکر محمدولی انصاری (وزیر راه در دوران محمدرضا شاه)
سرلشکر محمدولی انصاری (وزیر راه در دوران محمدرضا شاه)

پس از استخلاص از زندان به ریاست دفتر ستاد ارتش منصوب شد و از دوستان و نزدیکان رزم‌آرا شد. در ۱۳۲۹ به درجه سرتیپی ارتقای درجه یافت . در سال ۱۳۳۴ با احراز درجه سرلشگری در کابینه حسین علاء وزیر راه شد. در کابینه دکتراقبال که سه سال و نیم طول کشید همان سمت را داشت. در کابینه شریف‌امامی همچنان وزیر راه بود. در اواخر حکومت شریف‌امامی جای خود را به مهندس بهنیا داد و از دولت خارج شد. وی در سال ۱۳۷۵ درگذشت.
نکته) دوستان عزیز اگر سرنخی از خانواده ایشان دارید به ما اطلاع دهید شاید به پرونده ما کمک کند.

سردر خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری
سردر خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری

ملک جنوب غربی عمارت موصوف در اختیار دختر امیراقتدار، پری انصاری بود که با توجه به تاریخی بودن عمارت در طرح تفصیلی، شوربختانه در سال 95 شبانه تخریب شد.

خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری
خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری

ملک جنوب شرقی نیز در مالکیت و اختیار پسر دیگر محمود انصاری، نصرت الله انصاری قرار گرفت و این عمارت هم با توجه به تاریخی بودن شبانه در سال 94 تخریب شد.

خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری
خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری

باغ بزرگ امیراقتدار که در دوران پهلوی دوم انبار بهداری ارتش شده بود در سالهای گذشته توسط یک انصاری جدید (که ارتباطی به این خاندان ندارد) تبدیل به بازار موبایل ایرانیان شد و می گویند؛ مالکیت هر دو عمارت تخریب شده نیز در اختیار بازار موبایل است و در حال حاضر محل دپوی ضایعات این بازار شده! بازار موبابل ایران هم متعلق به یکی دیگر از پسران امیر به نام سرهنگ صفرعلی انصاری بود وی دانش آموخته اروپا و رئیس مخزن مهمات پارچین در زمان رضاشاه بود سرهنگ صفرعلی انصاری در زمان جنگ جهانی دوم در شمار افرادی بود که به اتهام همکاری با آلمان‌ها توسط نیروهای انگلیسی دستگیر و در بازداشتگاه اراک زندانی شد.

تصویر هوایی مجموعه خانه امیراقتدار
تصویر هوایی مجموعه خانه امیراقتدار

1) خانه خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری 2)خانه پری انصاری دختر امیراقتدار (تخریب شده) 3) خانه نصرت الله انصاری (تخریب شده) 4)چاپخانه بانک تهران 5)بیمارستان الوند 6)باغ امیراقتدار و خانه سرهنگ صفرعلی انصاری که بازار موبابل شد! 7 و 8) درباره این دو عمارت تاریخی بعدها خواهم گفت؛ یکی از اولین های تهران در این عمارتها ساخته شده و موجود است.

در نهایت امر تنها بخش ارزشمند و تاریخی، باقی مانده از این مجموعه عمارتهای به زودی با رای دیوان تخریب خواهد شد. رای دیوان به شرح زیر است؛

با توجه به اینکه بند 11 ماده 3 اساسنامه میراث فرهنگی در مقام طرح موضوع در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری می باشد و ارتباطی به موضوعات موردی ندارد و ملک شاکی توسط سارمان به نثبت نرسیده است که بند 12 شامل آن شده باشد ایجاد محدودیت برای شهروندان باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی باشد که از سوی سازمان میراث فرهنگی به دیوان ارائه نشده است و آنچه به عنوان دلیل اقامه شده منطبق بر ضوابط و مقررات نمي باشد و نظر به اینکه شهرداری وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و ماده 7 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری باید برای مالکین اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر پروانه نخریب و نوسازی صادر نماید لذا اعتراص وکیل شاکی موجه تشخیص و به استناد قوانین مذکور و ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شمن نفص رای شعبه حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات سازمان میرات فرهنگی و صدور پروانه ساختمانی طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صادر و اعلام می گردد رأی صادره طبق ماده 3 قانون اخیرالذکر قطعی است
رئیس شعبه سوم تجدید نطر دیوان عدالت اداری

رای دیوان برای تخریب خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری
رای دیوان برای تخریب خانه امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری

حالا چند پرسش مطرح می شود؛
1) دفاعیه وزارت میراث برای حفظ این خانه چه بوده آیا این خانه به عنوان خانه مشاهیر تهران قابل ارزش نیست؟
2) آیا دیوان عدالت اداری مرجع مناسبی برای رسیدگی به نگهداشت و یا تخریب آثار تاریخی و میراثی ایران است؟
3) آیا می دانید تاکنون چندین عمارت تاریخ و ارزشمند با رای دیوران عدالت ادرای برای همیشه از صحنه روزگار محو شده است؟ براساس گفتگوی شهردار منطقه 11 تهران؛ تاکنون 5 اثر تاریخی در این منطقه در این چند سال رای تخریب گرفته است (منبع خبر)
4) آیا در رای های صادره سهم هویت و پیشینه تاریخی شهر و ثروت ملی در نظر گرفته شده است؟
5) این عمارت باغ مشجر است آیا کمیسیون باغات اجازه تخریب باغ را خواهد داد!؟

خانه باغ امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری
خانه باغ امیرلشگر محمود انصاری ملقب به امیراقتدار و پسرش سرلشگر محمدولی انصاری

6) و مهم تر از همه آیا نباید قوانین مناسبی برای احقاق حقوق مالکانه در نظر گرفت، آیا متولیان امر نباید اعتبار ویژه ای برای خرید و احیاء این عمارت ها پادار کنند، در این شرایط اقتصادی تنها نهادهای دولتی قادر به خرید و مرمت این خانه هستند. عمارتهایی که میراث این سرزمین برای آیندگان است.
7) آیا اتفاقات فوق گشاده دستی دیوان عدالت اداری است یا ناکارآمدی میراث فرهنگی !!
8) آیا وزارت میراث سند راهی برای حفاظت از این عمارتها دارد؟ آیا اصلا این عمارتها شناسایی شده اند؟ آیا ….
ته نویس اول) این گزارش صرفا خبری است و به زودی اطلاعات کامل از این عمارت و افراد و عمارتهای پیرامونی تهیه و تقدیم حضور خواهد شد.
ته نویس دوم) از تمامی دوستان خواهشمندم این پست را به اشتراک بگذارند، به روزهای خوب امیدواریم
ته نویس سوم) این گزارش بدون اجازه و با افتخار تقدیم می شود به دوست عزیز آقای رضا شیرازیان، سرتان سلامت

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

 1. پروين افشار

  لطفا آثار ملي اين سرزمين را حفظ كنيد خانه به اين زيبايي ميتواند منبع درآمدي براي شهرداري باشد و نبايد تخريب شود

  شهریار: سلام بر شما، در تلاشیم تا حفظش کنیم، شاید موفق شدیم

 2. محمد ابراهیم جوادی

  لطفاً از تخریب این بنای تاریخی ، خود داری کنید.

  شهریار: با جمع دوستان در تلاشیم که این چنین کنیم

 3. واقعا هیچ راهی وجود نداره این خانه ها به کمک مالی مردم از صاحبان اصلی خریداری بشه و به نام افراد قابل اطمینان یا جمعی از افراد قابل اطمینان بشه ؟

  شهریار؛ اینجا خانه نبود، مرکز دینی بود و خریداری نشد و …..

 4. تاجریان

  باید حفظ شود سرلشگر انصاری مرد شریفی بود وی در منطقه کلاله گلستان سازمان ودهقان وزمین کشاورزی داشت عقیم بود من اطلاعاتی از کسی که سر دهقانها و بنوعی نمایده او بود دارم بنده در زمان حیات ایشان مهمان وی وهمسرشان بوده ام۰۹۱۱۲۷۴۳۹۳۳

  شهریار: سلام و سپاس از مهربانی و کمک شما، حتما با شما در تماس خواهم بود

 5. سپهر زارعی

  مطلب خیلی مفید و عالی بود
  فقط یه چنتا نکته : داخل نقشه یه محلی هست که شما به عنوان چایخانه بانک تهران ازش یاد کردید . که درست نیست …
  اول : در زمانی که بهداری ارتش در جای فعلی بازار موبایل ساخته میشه کمی بالا تر از بهداری یک چایخانه برای ارتشیان هم ایجاد میشه . که اسم کاملش * بوده .
  دوم : در سال ۱۳۳۲ یک بانک با نام * شروع به فعالیت میکنه که یکی از شعبش کنار چایخانه ارتش و جنب کوچه اقتدار بوده .
  هر دوی این عمارت ها در محل فعلی ساختمان جنوبی شرقی بیمارستان الوند بودن .
  لطفا اگه میشه یه مطلب درباره بیمارستان الوند هم بنویسید .. فکر میکنم سرگذشت جالبی داشته .
  و اگر در رابطه با مکان های ۷ و ۸ مطلبی نوشید لینکش رو قرار بدید . ممنون .

  شهریار؛ سلام بر شما، سپاس بی کران از اشتراک اطلاعات ارزشمند شما اما نمی دانم چرا نامها با ستاره اعلام شده ! بزرگواری می فرمایید نامها را یکبار دیگر ارسال کنید. سپاس

 6. ننگ بر این جمهوری که هویت ایران و ایرانی برایش هیچ ارزشی ندارد

  شهریار؛ روزهای خوب خواهند رسید

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>