تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

تخریب سر در قاجاری معاون السلطان

سردر قاجاری معاون السلطان تخریب شد! این سردر تاریخی از املاک احداث شده در باغ محمدحسین امین‌الضرب اصفهانی باقی مانده بود، ملک اصلی عمارت معاون السلطان در اوایل دهه 80 تخریب و متاسفانه اقدامی درخصوص برداشت و رلوه کردن آن توسط میراث انجام نشد و وزارت میراث هیچ‌گونه طرح حفاظتی نیز برای آن تهیه نکرده بود.

تخریب سر در قاجاری معاون السلطان
تخریب سر در قاجاری معاون السلطان

در اردیبهشت ماه سال 1399 سفرنویس گزارشی درخصوص سردرهای عمارتهای تاریخیِ در حال تخریبِ شهر تهران تهیه کرد. سردرهایی که در سالهای گذشته به خاطر بی لیاقتی متولیان امر، تخریب شده یا در حال احتضار بودند … و بخشی از گزارش مربوط به سردر قاجاری معاون السلطان بود.

طرح مرمت سردر تاریخی معاون السلطان
طرح مرمت سردر تاریخی معاون السلطان

پس از تهیه گزارش سفرنویس و در سال 1400 ، شهردار وقت منطقه (آقای سعادتی) به دنبال اجرای طرح مرمتی سردر معاون السلطان بود و گزارش اقدامات شهرداری منطقه 12 در سفرنویس بازنشر عمومی شد. آسیب شناسی‌های لازم انجام و طرح مرمتی ارائه شد که کار اجرایی حفاظت، استحکام بخشی و مرمت آن آغاز شود و البته کماکان مدیران میراث این سرزمین، در خواب عمیقی تشریف داشتند!

تخریب سردر معاون السلطان
تخریب کامل سردر معاون السلطان

با تغییر مدیریت شهری موضوع مرمت به فراموشی سپرده شد و شوربختانه در نهایت امر در تعطیلات ایام عاشورای حسینی ، سردر معاون السلطان کاملا تخریب شد و در حال حاضر هیچ نشانی از این سر در موجود نیست!

طرح مرمتی سردر معاون السلطان
طرح مرمتی سردر معاون السلطان

ته نویس اول) مستندنگاری و طرح مرمت سردر معاون‌السلطان توسط آقای حمید سلیمی تهیه شده بود.
ته نویس دوم) شاید روزهای روشن را تجربه کنیم.

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>