عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
3350 سفر
175400 همسفر

خانه عامری ها

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس خانه عامری ها: استان اصفهان ، شهر کاشان ، خیابان علوی
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : 30397 تاریخ ثبت 1390/03/24 ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه خانه عامری هاو … :
ارتفاع از سطح دریا :  متر
نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : در دوران زندیه احداث و در دوران قاجار توسط سهام السلطنه عامری فرد تکمیل شد.

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبر ها

مسافران به درهای بسته خانه عامری ها خوردند (خبرگزاری میراث فرهنگی – نوروز 1392)

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>