تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

اقلیتها کیا هستند؟

یه اقلیتی هستن که تصمیم می گیرن تو این مملک کیا زندگی کنن، کیا زندگی نکنن، جنازه کی بیاد، جنازه کی نیاد، کی کجا خاک شه، کی کجا خاک نشه، خبر داغدار شدن کیا کی منتشر شه، خبر داغدار شدن کیا کی منتشر نشه، کیا سرخاک برن، کیا سر خاک نرن …
حسین باستانی

بن بست کیا
بن بست کیا

ته نویس اول) کیا میدونن، زیر بن بست کیا ، کیا هستن ؟ و کیا تو سازمان اوج کار می کنن؟

بن بست کیا و سازمان اوج
بن بست کیا و سازمان اوج

نه نویس دوم) کیا میدونن، جلوی مسجد جابری، بنگاه تماشا است و ما صرفا در حال تماشا کردن؟

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>