تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

سال آخر

در این روز آخر سال، آرزو می‌کنم؛ سال آخر باشد …
آرزو بر میان سالها هم عیب نیست، ما که جوانی نکردیم، اگر سال آخر باشد، شاید جوانان ایران زمین، آرزوهای بهتری داشته باشند.
شما چه آرزوی دارید؟

در این روز آخر سال، آرزو می‌کنم؛ سال آخر باشد
در این روز آخر سال، آرزو می‌کنم؛ سال آخر باشد

می دانید در تهران بیشتر از 50 گذر به نام آخر ثبت شده، شاید خیلی ها مثل من آرزوی سال آخر را می کنند. به آینده و روزهای روشن امیدواریم و ایمان داریم.
ته نویس) شوربختانه شورای شهر و شهرداری تهران نام کوچه خادم آزاد را به تولدی دیگر تغییر داد، کوچه‌ای که خانه بانو فروغ در همان آخر کوچه قرار داشت، درباره خانه فروغ اینجا را بخوانید، درباره تغییر نام‌های بی ارتباط، به زودی بیشتر خواهم گفت.

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>