تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

بن بست ارشاد در خیابان مجاهدین اسلام است.

این متن به یاد مهسا امینی نوشته شده است. مهسا (ژینا) امینی در 25 شهریور 1401 از میان ما رفت! دقیقا در همان شبی که مهسا روی تخت بیمارستان کسری بود، یعنی 24 شهریور سال 1358 قانون امر به معروف (اصل 7 قانون اساسی) تصویب شد! این قانون در مجلس خبرگان با 54 رای موافق، 3 رای محالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید. اما یک اتفاق مهم تر در همان جلسه به شور گذاشته شد؛ اصل 9 قانون اساسی، وظیفه مردم در مقابل انحراف حکومت … ! شرح رای گیری را در متن زیر بخوانید؛

بن بست ارشاد در خیابان مجاهدین اسلام است.
بن بست ارشاد در خیابان مجاهدین اسلام است.

اصل 9 وظیفه مردم در مقابل انحراف حکومت
نظریه گروه اول
هر گاه حکومت کنندگان از موازین اسلام منحرف شوند و تلاش برای براه آوردن آنان به روشهای قانونی به نتیجه نرسد، بلکه همچنان به انحراف و استبداد خود ادامه دهند، مردم موظفند علیه آنها قیام کنند و آنها را به راه راست خدا بازگردانند یا سرنگون سازند.
نظریه گروه دوم
هر گاه دولت از مسیر جمهوری اسلامی منحرف شود و تلاش برای براه آوردن با روشهای قانونی به جایی نرسد، مردم موظفند به دستور شورای رهبری قیام نمایند تا دولت را به راه بازگردانند یا ساقط کنند. (بعضی از افراد این گروه معتقدند که از این اصل سوء استفاده خواهد شد و باید حذف شود)

اصل امر به معروف تصویب شد
اصل امر به معروف تصویب شد

نظریه گروه سوم
هرگاه حکومت کنندگان از موازین اسلام منحرف شوند و تلاش برای براه آوردن آنان با روشهای ذکر شده در اصل 7 به نتیجه نرسد و همچنان به انحراف و استبداد خود ادامه دهند، مردم موظفند با رعایت کامل معیارهای اسلامی علیه آنها قیام کنند و آنها را به راه خدا بازگردانند یا سرنگون سازند.
نظریه گروه چهارم
هر گاه دولت … مردم موظفند با رعایت نظم و رهبری صحیح قیام کرده …
نظریه گروه پنجم
(مهندس سحابی، دکتر نوربخش، مهنوس مقدم مراغه ای، انواری اصل 9 نباشد.
آقای حاج طرخانی اصل 9 با اصلاح ” … مردم می توانند با رجوع به رهبر اذن او علیه آنها قیام کنند … باشد)
نظریه گروه ششم
… مردم موظفند که با مراجعه به مراجع تقلید و کسب تکلیف از آنان قیام نموده و برای سرنگونی حکومت اقدام نمایند.
نظریه گروه هفتم
اعضای این گروه با متن پیشنهادی گروه اول موافق هستند.

صل 9 قانون اساسی، وظیفه مردم در مقابل انحراف حکومت
اصل 9 قانون اساسی، وظیفه مردم در مقابل انحراف حکومت

راستی شما با کدام گروه موافق هستید؟
ته نویس اول) بن بست ارشاد در خیابان مجاهدین قرار دارد.
ته نویس دوم) در زمان رای گیری یکی از نمایندگان مجلس خبرگان گفته بود؛

امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و نیاز به ضبط و ثبت آن در قانون اساسی نیست!

بن بست ارشاد در خیابان مجاهدین اسلام است
بن بست ارشاد در خیابان مجاهدین اسلام است

ته نویس سوم) متن کامل اصل 7 قانونی اساسی در زمان تصویب هم جالب است؛

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می کند و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض بامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

منبع و سرچشمه این روزنویس؛
روزنامه اطلاعات چاپ شده در 24 شهریور ماه سال 1358 شماره 15953 صفحه اول و دوم

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>