عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
3350 سفر
175400 همسفر

بن بست آزادی، بیشتر از طول آزادی

بن بست آزادی، بیشتر از طول آزادی است، می گویند در تهران بیشتر از چهل بن بست آزادی داریم.

بن بست آزادی، بیشتر از طول آزادی
بن بست آزادی، بیشتر از طول آزادی

تعریف آزادی در هر سرزمین، قوم و قبلیه متفاوت است و آزادی واژه ای است پرمعنا در زیست بشر
آزادی سفر، آزادی پوشش، آزادی دین، آزادی تفکر و … حکومتها و مدیران باعث می شوند تعریف ما از آزادی متفاوت باشد.

نهم نوامبر، روز جهانی آزادی در آمریکا World Freedom Day
نهم نوامبر، روز جهانی آزادی در آمریکا World Freedom Day

کشور آمریکا نهم نوامبر را به عنوان روز جهانی آزادی World Freedom Day نامگذاری کرده اما می دانید به چه دلیل!؟
فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 در اروپا !! می گویند؛ سخنرانی ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، در کنار دروازه براندنبورگ آلمان ، آغازی بود برای فروپاشی شوروی و پایانی شد، برای چنگ سرد. چالشی که به نام؛ این دیوار را در هم بشکن Tear down this wall معروف شد.

فروپاشی دیوار برلین و روز آزادی در آمریکا
فروپاشی دیوار برلین و روز آزادی در آمریکا

روز آزادی در تقویم هر کشور متفاوت است و البته در ایران هیچ روزی به نام روز آزادی در تقویم ثبت ملی نشده است.

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

  1. مهدی, لندن

    درود بر رفیق ما و ایران زمین که هیچ چیز باعث نمیشه از آگاهی رساندن و پاسداری ازین مرز و بوم ، غافل بمانید و حتی نیم نگاهی به مهمترین ها در جهان نیز دارید.🤍💚🤝

    شهریار: شما محبت دارید، بزرگوار

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>