تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

کارزار کمیته جهانی آرت دکو، برای جلوگیری از تخریب کنیسه کوپرنیک

کنیسه کوپرنیک Copernic synagogue قدیمی ترین کنیسه پاریس در کشور فرانسه است که در اول دسامبر 1907 (9 آذر 1286) افتتاح شده است، که شوربختانه مجوز تخریب آن توسط شهرداری پاریس صادر شده و کمیته جهانی آرت دکو ICADS کارزاری در این خصوص به راه انداخته است.

ادامه ...