تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

تور خانه های قجری (شماره2)

زمان بازدید؛ جمعه 21 اردیبهشت 97
تور بازدید از خانه های قجری در بافت تاریخی عودلاجان غربی شامل؛
خانه سرهنگ ایرج (لوکیشن فیلم مهمان مامان) خانه سلطان بیگم (منسوب به عمه ناصرالدین شاه) خانه امام جمعه (متعلق به میرزاآقاخان نوری، صدراعظم ناصرالدین شاه) خانه سپهبد رحیمی (آخرین فرماندار نظامی تهران) خانه آیت الله کاشانی و چند خانه تاریخی ناشناخته دیگر

ادامه ...

نشستی درخصوص محلات عودلاجان، سنگلج و ناصرخسرو

چهارمین نشست شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری با محور؛ کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران و با موضوع؛ تجارب دفاتر خدمات نوسازی شهر تهران در محلات عودلاجان، سنگلج و ناصرخسرو برگزار می شود

ادامه ...