تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

گشت ارشاد زمان قاجار و سرمقاله روزنامه ایران نو با عنوان ما یک ملت هستیم

گشت ارشاد زمان قاجار و سرمقاله روزنامه ایران نو با عنوان ما یک ملت هستیم
روزنامه ایران نو، در 113 سال پیش در سرمقاله خود با عنوان؛ “ما یک ملت هستیم” خواستار اتحاد همه ایرانیان شد … در همین روزنامه شکایتی جهت جلوگیری و بی‌احترامی به زنان در هنگام عبور از خیابان لاله زار تهران و حرکات زشت پلیس (گشت ارشاد وقت) منتشر شده است …

ادامه ...