تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

تور رایگان پرنده نگری در پارک شهر

لذت پرنده نگری در بازدید از قدیمی ترین بوستان شهری تهران، با همراهی کارشناس تخصصی پرنده نگری و استفاده از کتاب راهنمای؛ پرندگان پارک شهر تهران استاد پرویز بختیاری و دوربین های چشمی…

ادامه ...

تور رایگان پرنده نگری در پارک شهر *

لذت پرنده نگری در بازدید از قدیمی ترین بوستان شهری تهران، با همراهی کارشناس تخصصی پرنده نگری و استفاده از کتاب راهنمای؛ پرندگان پارک شهر تهران استاد پرویز بختیاری و دوربین های چشمی…

ادامه ...

مراسم رونمایی کتاب اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار

مراسم رونمایی کتاب “اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار” به نگارش خانم افسانه احسانی برگزار خواهد شد. این کتاب در شش فصل با عنوان های مفاهیم و اصول اکوتوریسم، اکوتوریسم و حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی، اکوتوریسم و مفاهیمی که در گردشگری با آن حوزه مشترک دارند، اثرات منفی و مثبت اکوتوریسم، دست اندرکاران اکوتوریسم و برنامه ریزی و مدیریت مقاصد اکوتوریسم به رشته تحریر در آمده است….

ادامه ...

انتشار کتاب اکوتوریسم؛ راهی برای گردشگری پایدار

کتاب «اکوتوریسم؛ راهی برای گردشگری پایدار» توسط بانو افسانه احسانی مدیر موسسه آوای طبیعت پایدار که دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم است در شش فصل و باهمکاری انتسارات مهکامه منتشر شد…

ادامه ...