تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

بازنشر خبر تخریب تجارتخانه جهانیان

پس از تهیه گزارش کامل تجارتخانه جهانیان تهران و یزد، زندگی نامه اردشیر جهانیان، تالار و کتابخانه مجمر و در نهایت امر گزارشهای تخریب تجارتخانه جهانیان الف و ب برخی از رسانه ها و نشریات و … آن را بازنشر دادند، البته مالک به کار خود ادامه داده و بخشی از همان زمین که قبلا باغ بود را با ایرانینت مسقف کرده!! لیست اخبار در ادامه …تخریب عمارت قاجاری تجارتخانه جهانیان به سبک جدید

ادامه ...

تجارتخانه جهانیان تهران

تجارتخانه جهانیان، عمارت مؤید السلطنه گرانمایه نایب رئیس سفارت عثمانی و وزیر مختار (سفیر) ایران در آلمان، محل استقرار شعبه تجارتخانه جهانیان در تهران در زمان قاجار، ساختمان تجارتخانه جهانیان، اولین نمایندگی رسمی شرکت زیمنس در ایران (با نام شرکت الکتروتل) و ایجاد اولین شرکت سهامی تلفن در عمارت تجارتخانه جهانیان، تجارتخانه ای که تخریب شد…!

ادامه ...

عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش)

عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش فعلی) عمارتی که توسط اردشیر جهانیان تاجر زرتشتی مذهب، مدیر شرکت مهرآیین و تجارتخانه اردشیر و شرکاء، نایب رئیس انجمن زرتشتیان، نویسنده کتابهای مذهبی و .. در آن به عنوان سردبیر ماهنامه هوخت فعالیت می کرد…

ادامه ...

اردشیر جهانیان

اردشیر جهانیان (زادروز 1295 ، سالمرگ اول بهمن 1375) تاجر زرتشتی مذهب، پدر گودرز جهانیان (از مدیران تجارتخانه جهانیان) مادر لعل فیروز، مدیر شرکت مهرآیین و تجارتخانه اردشیر و شرکاء، سردبیر ماهنامه هوخت، نایب رئیس انجمن زرتشتیان، نویسنده کتابهای مذهبی و …

ادامه ...

تخریب عمارت قاجاری تجارتخانه جهانیان

تجارتخانه جهانیان، که متعلق به مؤید السلطنه گرانمایه (پدر همسر کاشف السلطنه) بود و بعدها به عنوان تجارتخانه جهانیان بهره برداری می شد، تخریب و درختان باغ تجارتخانه آن شبانه قطع شد….

ادامه ...

کوچه مجمر

کوچه مجمر اولین گذر شرقی خیابان لاله زار است با کلی آثار، موجود و تخریب شده، از قبیل کافه افق طلایی، مامان آش، تالار و کتابخانه مجمر، تجارتخانه جهانیان و … که در حال حاضر حال و روز خوبی ندارد…

ادامه ...

تخریب عمارت قاجاری تجارتخانه جهانیان به سبک جدید

این روزها خبرهای تخریب زیادی می شنویم، اما تخریب عمارت قاجاری تجارتخانه جهانیان، به سبکی کاملا جدید صورت گرفته، خانه باغ جهانیان که در جنوبی ترین گذر لاله زار قرار گرفته بود، با روشی نوین تخریب و شاید هم دوباره سازی شد!

ادامه ...