تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

کاروانسرای سعدالسلطنه

یکی از مکانهای مورد نظر برای بازدید در سفرم به شهر قزوین در خرداد 90 کاروانسرای سعدالسلطنه بود ، در همان ابتدا به من گفتند؛ بازدید از کاروانسرای سعدالسلطنه به علت اینکه در اختیار سازمان نوسازی شهرداری قزوین است امکان پذیر نیست ! خوب مگر می شود به قزوین رفت و کاروانسرای سعدالسلطنه را ندید !! به همین دلیل اسامی شهردار و چند مسئول دیگر شهرداری قزوین را پرس و جو کردم و اسامی شد؛ اسم رمز ورود به کاروانسرای سعدالسلطنه . اما آیا واقعا دروغ گفتن برای بازدید از کاروانسرای سعدالسلطنه لازم بود؟ کاروانسرای سعدالسلطنه چه ویژگیهای داشت که مجبور به این کار شدم؟ اول اینکه کاروانسرای سعدالسلطنه بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده جهان است. دوم اینکه کاروانسرای سعدالسلطنه بزرگترین کاروانسرای درون شهری ایران است. سوم اینکه کاروانسرای سعدالسلطنه یکی از معدود کاروانسراهای ایران است که دارای چندین حمام ، سرا ، تیمچه ، شترخان ، راسته ، چهارسوق ، مسجد ، چایخانه و … است . چهارم اینکه کاروانسرای سعدالسلطنه …

ادامه ...

تاریخچه ثبت آثار باستانی در فهرست آثار ملی ایران

تاریخچه ثبت آثار باستانی در فهرست آثار ملی ایران

ادامه ...