عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

نشست مرگ و نمایش فیلم پِژاَره

صد و سی امین نشست موسسه انسان شناسی و فرهنگ، با عنوان «آسیب شناسی مرگ در فرهنگ معاصر ایران» با نمایش فیلم پژاره برگزار می شود.

ادامه ...

نمایش فیلم؛ همشهری کیارستمی

نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «آسیب شناسی حرکت در شهر» به مناسبت اولین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی با نمایش فیلم همشهری او برگزار خواهد شد.

ادامه ...

نشست موسیقی قومی با نمایش فیلم؛ خاطرات موسیقی در کابل

نشست موسیقی قومی و پژوهش های فرهنگی و نمایش فیلم؛ خاطرات موسیقی در کابل با حضور هوان اسعدی و محسن شهرنازدار برگزار می شود.

ادامه ...