عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

گفتگو با خسرو سینایی به بهانه انتشار شماره ۴ مجله گیلگمش

سفر بهانه است و دلیلی برای اثبات بودن و گفتگو با استاد خسرو سینایی درباره سفر و تجربه های او در سفر (منتشر شده درشماره دوم مجله گیلگمش) بهانه ای است برای معرفی این نشریه، چهارمین شماره فصلنامه میراث و گردشگری گیلگمش منتشر شد.

ادامه ...

گیل گمش به روایت آرش نورآقایی

سمینار این هفته انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران با عنوان «گیل گمش به روایت آرش نورآقایی» با حضور آقای آرش نورآقایی برگزار می شود، در این نشست وی گیلگمش که یکی از قدیمی ترین و نامدارترین آثار جماسی ادبیات دوران تمدن باستان در منطقه میان رودان است را برای ما روایت خواهند کرد….

ادامه ...