عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

کتاب اودلاجان (عودلاجان)

بررسی تاریخی و جامعه شناختی محله‌ها، که در جمع هویت اجتماعی و فرهنگی (و پاره فرهنگی) تهران مورد توجه دفتر پژوهشهای فرهنگی قرار گرفته و در پی انتشار کتاب‌ها و رساله‌های متعدد درباره تهران، وظیفه فرهنگی دیگری را تقبل کرد و زیر عنوان تهران‌پژوهی به نشر چهارمین کتاب با عنوان اودلاجان «عودلاجان» تألیف دکتر ناصر تکمیل‌همایون پرداخته است…

ادامه ...