عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

مرمت مجسمه باربر ناصرخسرو و ملاقات با هنرمند

سر کودک مجسمه باربر، که در خیابان ناصرخسرو و در ابتدای کوچه مروی توسط هنرمند منصور آذری قلعه جوق نصب شده بود، سرقت شد، مجسمه باربر در سال ۱۳۸۸ در ساخته و در آبان سال ۹۳ هم یکبار مرمت شده بود…

ادامه ...

همایش هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی (هنرهای روبه فراموشی)

نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی و با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی با هدف بررسی راههای حفظ، احیاء و اعتلای هنر و به ویژه هنرهای صناعی روبه فراموشی توسط کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد….

ادامه ...