عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

نشست مرگ و نمایش فیلم پِژاَره

صد و سی امین نشست موسسه انسان شناسی و فرهنگ، با عنوان «آسیب شناسی مرگ در فرهنگ معاصر ایران» با نمایش فیلم پژاره برگزار می شود.

ادامه ...

آخر بازی نمایشگاهی از مرگ

مجموعه‌ای از آثار مهدی درویشی با عنوان «آخر بازی» به نمایش گذاشته می‌شود. این هنرمند جوان درباره آثار خود معتقد است: مجموعه “آخر بازى” بازتابی‌ست از در هم تنیدگى زندگى و مرگ از دیدگاه من. تلخى که ممکن است به ارزشمند‌تر شدن زندگى،به عنوان فرصتى یکباره، بی‌انجامد….

ادامه ...