عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

خانه مهربان نجومی نشد

خانه تاریخی مهربان که براساس برخی از گفته ها در خطر ورود به لیست املاک نجومی بود، پس تغییر و تحولات بسیار به عنوان پایگاه مدیریت بافت بناهای تاریخی تهران انتخاب شد.

ادامه ...

نشستی درخصوص محلات عودلاجان، سنگلج و ناصرخسرو

چهارمین نشست شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری با محور؛ کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران و با موضوع؛ تجارب دفاتر خدمات نوسازی شهر تهران در محلات عودلاجان، سنگلج و ناصرخسرو برگزار می شود

ادامه ...