عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

تور آرامستان ظهیرالدوله

زمان برگزاری؛ جمعه 24 اسفند ماه
در برنامه بازدید از آرامستان ظهیرالدوله با حضور استاد حدادی (تهران پژوه و نویسنده) از آرامستان پرستاره و خاموش ظهیرالدوله بازدید و درباره مشاهیر، ادیبان، شاعران، سیاسیون و … خفته در این گورستان گفتگو خواهیم کرد.

ادامه ...

تور آرامستان ظهیرالدوله

زمان برگزاری؛ جمعه 26 بهمن ماه
در برنامه بازدید از آرامستان ظهیرالدوله با حضور استاد حدادی (تهران پژوه و نویسنده) از آرامستان پرستاره و خاموش ظهیرالدوله بازدید و درباره مشاهیر، ادیبان، شاعران، سیاسیون و … خفته در این گورستان گفتگو خواهیم کرد.

ادامه ...

تور آرامستان ظهیرالدوله

زمان برگزاری؛ جمعه 12 بهمن ماه
در برنامه بازدید از آرامستان ظهیرالدوله با حضور استاد حدادی (تهران پژوه و نویسنده) از آرامستان پرستاره و خاموش ظهیرالدوله بازدید و درباره مشاهیر، ادیبان، شاعران، سیاسیون و … خفته در این گورستان گفتگو خواهیم کرد.

ادامه ...

به بهانه زادروز تولد ملک الشعرا بهار

دیروز سیزدهم ربیع الاول سال 1304 هجری قمری، میرزا محمد تقی بهار ملقب به ملک الشعرا پا به دنیا گذاشت، این بهانه ای بود تا این زادروز را به چهرآزاد بهار، دختر ایشان شادباش بگویم، در تماس تلفنی متوجه شدم پریروز تولد خود خانم چهرآزاد بهار بود! یاد صحبتهای بانو بهار در رونمایی کتاب “آمدیم خانه نبودید” افتادم؛ “خانه بهار در ظهیرالدوله است، خانه ای که در حال ویرانی است، خانه ای که بزرگانی دیگر در کنار هم خفته اند، خانه ای که تنها 5 شنبه ها و آن هم با تفکیک جنسیتی ، اجازه ورود دارند …”!! واقعا به کجا داریم می رویم!

ادامه ...