عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

نمایشگاه هنر شیشه

نخستین نمایشگاه تخصصی هنر شیشه معاصر تهران با حضور پیشکسوتان و دانشگاهیان در گالری هنر موزه مارکوف باغ موزه قصر برگزار می شود.

ادامه ...

انتشار کتاب فرهنگ مشاغل سنتی

کتاب فرهنگ مشاغل سنتی در توضیح مشاغلی همچون شغل های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی منتشر شد، کتاب فرهنگ مشاغل سنتی شامل مشاغلی می‌شود که تا سال ۱۳۰۰ شمسی در ایران وجود داشته است. مانند «تلفنچی، آب‌یخی، میرغضب، جباردار و …

ادامه ...