عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

ثبت میدان بهارستان یا تخریب میدان بهارستان؟

میدان بهارستان سال گذشته ثبت ملی شد، اما آیا پرونده ثبت میدان بهارستان منتشر شد؟ آیا حریمی برای عرصه و حریم میدان بهارستان مشخص شد؟ چه قوانینی پس از ثبت میدان بهارستان آن را از سایر میدان های دیگر شهر متمایز می کند؟ و اگر نهادهای قانون گذار، در میدان بهارستان تخطی کنند، کدام نهاد پیگیر خواهد شد؟

ادامه ...

سقوط جرثقیل در تهران و رسانه ها

پس از تهیه خبر سقوط جرثقیل (تاورکرین) در حریم ۳ اثر تاریخی این خبر در رسانه ها به خوبی بازنشر شد. اما ۲ مورد؛ الف) حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در گفتگو با روزنامه شرق گله خود را درخصوص موزه نشدن ساختمان ۱۴ طبقه اعلام کردند، دوست دارم در خصوص عمارت ۲ طبقه قاجاری روزنامه که در اختیار خود روزنامه است هم می گفتند. ب) برخی ها هم نوشته بودند؛ حطری آثار را تهدید نمی کند! این گنبد شلغمی در عکس زیر جرثقیل چیست!!

در ادامه لینک برخی از خبرگزاری ها که خبر را بازنشر داده اند را قید کرده ام؛…

ادامه ...

سقوط جرثقیل در تهران

در ساعات بامدادی امروز صبح تهران، تاورکرین (جرثقیل) ساختمان جدید روزنامه اطلاعات شکست و سقوط کرد، نکته حائز اهمیت این سقوط، در خطر بودن سه اثر ملی شهر تهران است که می توانست موجب تخریب آنها شود….

ادامه ...