عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
358 سفر
13198 همسفر

آزادی مساوی شجاعی

در آزادی مساوی شدیم، اما در آزادی مساوی نبودیم، شجاعمان تواب نبود و نبود، و کلا بودنمان با نبودنمان تفاوتی ندارد. اگر نگویم و نمی نوشتم، حناق می گرفتم.

ادامه ...

نشست برقع زنان جنوب ایران

موسسه آوای طبیعت پایدار نشستی تخصصی با عنوان برقع زنان جنوب ایران با حضور بانو Manami Goto از کشور ژاپن برگزار می کند. Manami Goto دانش آموخته دانشجوی دکترای دانشگاه اکستر انگلستان در رشته مطالعات عربی و اسلامی، انسانشناسی است ….

ادامه ...