عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

تور پارک ژوراسیک ایران

پارک ژوراسیک را در هراز تجربه کنید! درک سنگهای سبکتر از آب، کاوش در سایتهای فسیلی هیجان انگیز، پیوند تفریح و علم در یک روز مفید، پیمایش در غارهای دستکند، سفر به دنیای دایناسورها، مشاهده دریاچه خاص، آبتنی در آبگرم و …

ادامه ...