عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

تور رایگان پرنده نگری در پارک شهر

لذت پرنده نگری در بازدید از قدیمی ترین بوستان شهری تهران، با همراهی کارشناس تخصصی پرنده نگری و استفاده از کتاب راهنمای؛ پرندگان پارک شهر تهران استاد پرویز بختیاری و دوربین های چشمی…

ادامه ...

تور رایگان پرنده نگری در پارک شهر

لذت پرنده نگری در بازدید از قدیمی ترین بوستان شهری تهران، با همراهی کارشناس تخصصی پرنده نگری و استفاده از کتاب راهنمای؛ پرندگان پارک شهر تهران استاد پرویز بختیاری و دوربین های چشمی…

ادامه ...

تور پارک ژوراسیک ایران

پارک ژوراسیک را در هراز تجربه کنید! درک سنگهای سبکتر از آب، کاوش در سایتهای فسیلی هیجان انگیز، پیوند تفریح و علم در یک روز مفید، پیمایش در غارهای دستکند، سفر به دنیای دایناسورها، مشاهده دریاچه خاص، آبتنی در آبگرم و …

ادامه ...