عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
344 سفر
12798 همسفر

مراسم رونمایی کتاب تهران نگاری

مراسم رونمایی و معرفی کتاب تهران نگاری (بانک نقشه ها و عناوین مکانی تهران قدیم) با حضور دوستداران و پژوهشگران نقشه های قدیمی و جمعی از مدیران آگاه و علاقمند به پژوهش ها برگزار می شود.

ادامه ...

انتشار کتاب حکایت های امیریه

حکایت های امیریه مجموعه داستانهای کوتاهی است که از سنت ها و آداب و رسوم و شیوه زندگی، پیدا و نهان مردم تهران در صد ساله اخیر نوشته شده، عادات و سنت هایی که به سرعت درحال فراموش شدن هستند. داستانهایی که گاه کمدی هستند و گاه حیرت آور ولی همه آنها ریشه در حقیقت دارند ، مثل مجموعه حموم زنونه در ابتدای این کتاب …

ادامه ...