عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

مجسمه سربازان هخامنشی از تهران می روند!

مجسمه های سربازان هخامنشی که در دوران پهلوی دوم در روبروی کارخانه اسلحه سازی فرح آباد (پیروزی) نصب شده بود به زودی از تهران خارج خواهد شد!

ادامه ...

خبر ترک خوردن تندیس کوروش و نقش راهنمایان

شاید خبر ترک خوردن تندیس و سنگ نگاره انسان بالدار (منسوب به کوروش) در پاسارگاد را خوانده اید، سه شنبه ۲۶ آبان ماه یکی از راهنمایان برتر کشورمان بانو فرهنگیان در وبلاگ خود نوشته بود؛ ترکهایی بر روی این تندیس دیده، ترکهایی که در سفر قبلی اش که دو هفته پیش بود، مشاهده نکرده! همان روز خبر را به دوست ساکن شیراز، آقای سیاوش آریا رساندم، تا پیگیر موضوع باشد، خبری که شوربختانه درست بود! دلیلم برای نوشتن این خطوط، نقش پر اهمیت راهنمایان در حفظ میراث ایران و حضور پر رنگ آنها به عنوان یک دیده بان بود. اصل گزارش ها را در اینجا و اینجا بخوانید.

ادامه ...