عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

سینه پایینی

سینه پائینی! نام محله و کوچه ای است در شهر اصفهان و عکس تابلو ره آورد سفر ما از این شهر ۱) دلیل نامگذاری را پیدا نکردم! ۲) سینه بالایی را هم نیافتم! هم اکنون نیازمند کمک دوستان اصفهانی هستم!!

ادامه ...