عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
344 سفر
12798 همسفر

نشستهای چهارمین کنگره تهران از فردا

نشست های چهارمین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران از فردا با عناوین فوق العاده ای مثل؛ شناخت و ارزیابی پنج گورستان تاریخی شهر تهران (کاوه منصوری)، منظر فرهنگی شهر ری (سیاوش درودیان)، پژوهشی در میدان ارگ تهران بر اساس کاوشهای باستان شناسی و … برگزار می شود.

ادامه ...

روزنامه اعتماد و کاروانسرا

صفحه ۷ روزنامه اعتماد دیروز، اختصاص داده شده بود به کاروانسرا، در قالب چهار گزارش؛ الف) نگاهی به تاریخچه کاروانسرا در ایران ب) سه روایت از کاروانسراهایی در دل بازار تهران ج)کاروانسرا،تجار، توسعه فرهنگی به قلم سید محمد بهشتی د) گفتگویی با اسکندر مختاری با عنوان؛ نباید درگیر مسائل کالبدی بناها شویم. برای خواندن مقالات اینجا را کلیک کنید.

ادامه ...

رونمایی از کتاب خیابان ولیعصر با بزرگان

مراسم نقد و بررسی و رونمایی از کتاب خیابان ولیعصر، میراث معماری و شهرسازی تهران با حضور بزرگانی چون؛ اسکندر مختاری، محمد حسین طالبیان ، سید احمد محیط طباطبایی، پیروز حناچی، جمال کامیاب، احمد مسجد جامعی، گیتی اعتماد و ناصر تکمیل همایون برگزار خواهد شد …

ادامه ...