عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

احمد ابوالقاسم پیرنیا

احمد ابوالقاسم پیرنیا فرزند ششم حسن پیرنیا مشیرالدوله (زاده 1292 تهران) دانش آموخته مدرسه سن لویی و مدرسه فرانکو پرسان و در نهایت دارالفنون ، تحصیلات پزشکی را در دانشگاه پاریس و تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه برلین به پایان رساند ، دوران 2 ساله دستیاری را در اتریش گذراند ، همسرش دکتر لیوسا حمزوى (لیوسا پیرنیا، مدیرعامل بنگاه حمایت مادران و نوزادان، پزشک مخصوص دربار پهلوی و آخرین پزشک بر بالین محمدرضا پهلوی) ، سیزدهمین رئیس دانشکده علوم پزشکی ، رئیس بخش بیماری‌های درونی بیمارستان فیروزآبادی ، دانشیار کرسی پزشکی بالینی بیمارستان رازی ، رئیس دانشکده‌ی پزشکی1351-1354، چهارمین رئیس بیمارستان امام خمینی (هزار تخت خوابی سابق)

ادامه ...

نکوداشت خسرو سینایی در خانه هنرمندان ایران

نکوداشت خسرو سینایی در خانه هنرمندان ایران

ادامه ...

علی هانیبال

علی هانیبال با نام واقعی آرکادی نستوویچ هانیبال موسس بنگاه مردم شناسی و چاپ اولین نشره تخصصی مردم شناسی و پیگیر ساخت موره شهر آبادان و همچنین شهر قزوین و ….

ادامه ...