عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
344 سفر
12798 همسفر

آرامستان گردی در پتروپاولوفسکی

با سرکار خانم مهتاب چهارطاقی همراه شوید و در کلیسای پتروپاولوفسکی Petropavlovsk روسیه آرامستان گردی کنید ، در کلیسایی که پادشاهان و شاهزادگان روس از پترکبیر تا آخرین آنها نیکلای دوم دفن شده اند ، راستی چه خوب می شد ، آرامستان گردی در حرمهای رضوی و … راه می افتاد ، چه شخصیتهای در این حرمها دفن شده اند ، می شود برایش چه برنامه های در نظر گرفت …

آرامگاه های کلیسای پتروپاولوفسکی Petropavlovsk
آرامگاه های کلیسای پتروپاولوفسکی Petropavlovsk

شناسایی ۱۰۰ استودان و گوردخمه در اهواز

شناسایی ۱۰۰ استودان و گوردخمه در اهواز

ادامه ...

آرامستان گردی در نوودویچی مسکو با مهتاب چهارطاقی

آرامستان گردی در نوودویچی مسکو با مهتاب چهارطاقی

ادامه ...

آرامستان گردی در سی سخت

یواش یواش این سوژه آرامستان گردی و لطف دوستان که دارد شامل حقیر می شود ، تبدیل شده است به قسمتی مهم  از تارنمای سفرنویس.
این بار سرکار خانم منصوره جعفریان لطف کردند و به آرامستان پیشه ور (آرامستان قدیمی اهالی شهر سی سخت قبل از مهاجرت) سری زدند و گزارشی تهیه کرده اند زیبا که به همه دوستان توصیه می کنم به این آرامستان گردی مجازی سرکی بزنند و لذت ببرند.

قبرستان پیشه ور - عکس جعفریان
قبرستان پیشه ور - عکس جعفریان

آرامستان گردی در پیشه ور سفری مجازی است زیبا به قبرستان پیشه ور در شهر سی سخت استان کهکیلویه و بویر احمد

گورستان ارامنه

گورستان لهستانیها ، قبرستان اکبرآباد ، قبرستان سلیمانه ، قبرستان دولاب ، قبرستان ارتودکسها ، قبرستان کاتولیکها ، قبرستان آشوری ها و … (آرامستان)

ادامه ...