عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

تور گذری بر کوی هدایت از ارغوان تا …

تور گذری بر کوی هدایت از ارغوان تا …

ادامه ...

تور طبیعت و تاریخ در کردستان و آذربایجان

تور طبیعت و تاریخ در کردستان و آذربایجان

ادامه ...

تور آرامستان بهشتیه خاوران + بازار گل

تور آرامستان بهشتیه خاوران + بازار گل

ادامه ...

تور خانه های قجری

تور خانه های قجری

تور خانه های قجری

مشاهده و ارائه توضیحات پیرامون معماری خانه های ایرانی و بازدید از :

خانه رضاخان سوادکوهی «رضاشاه پهلوی» (قبل از تاجگذاری)
خانه سلطان بیگم (متعلق به عمه ناصرالدین شاه)
خانه تاریخی ناصرالدین میرزا (از نوادگان پسری مظفرالدین شاه)
خانه امام جمعه (متعلق به میرزا آقا خان نوری ، صدر اعظم ناصرالدین شاه)
به همراه بازدید و ارائه توضیحات پیرامون ابنیه و عمارتهای دیگر همچون؛ قورخانه تهران ، دروازه باغ ملی ، بانک شاهی ، کاخ دادگستری ، میدان حسن آباد و …

ادامه ...