عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

تور خانه های قجری

تور خانه های قجری

تور خانه های قجری

مشاهده و ارائه توضیحات پیرامون معماری خانه های ایرانی و بازدید از :

خانه رضاخان سوادکوهی «رضاشاه پهلوی» (قبل از تاجگذاری)
خانه سلطان بیگم (متعلق به عمه ناصرالدین شاه)
خانه تاریخی ناصرالدین میرزا (از نوادگان پسری مظفرالدین شاه)
خانه امام جمعه (متعلق به میرزا آقا خان نوری ، صدر اعظم ناصرالدین شاه)
به همراه بازدید و ارائه توضیحات پیرامون ابنیه و عمارتهای دیگر همچون؛ قورخانه تهران ، دروازه باغ ملی ، بانک شاهی ، کاخ دادگستری ، میدان حسن آباد و …

ادامه ...

گلایه های یک سفرنویس

گلایه های یک سفرنویس
۶۴ نفر در فیس بوک برای آمدن در یک برنامه اوکی می کنند ، بیشترشان ثبت نام می کنند و با همراهان می شوند ۱۰۰ نفر ، شرمنده دوستان می شوی و تنها ۳۰ نفر اول را برای همراهی انتخاب می کنی و قرار تور را می گذاری ، شب قبل از برنامه ساعت ۹ شب اولین نفر کنسل می کند ! و این کنسلی و جایگزین کردن افراد رزرو تا ساعت ۱۲ شب ادامه دارد! صبح در حال رفتن به محل قرار پیامکها شروع می شود و باز هم کنسلی !! از افراد عادی دلت نمی گیرد اما از همکاران لیدر که با کلی خواهش در لیست جایشان دادی و ساعت ۸ صبح به تو پیامک می زنند که نمی آیند ، خیلی دل خوری ….

ادامه ...
\