عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

چهارمین سالگرد ثبت آیین های پهلوانی و زورخانه ای

بنیاد فردوسی با همکاری فدراسیون پهلوانی و زورخانه­ ای ایران به میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک “نشست تخصصی چگونگی بین­ المللی کردن آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران” را برگزار می­ نماید. آیین­ های پهلوانی و زورخانه­ ای به کوشش فدراسیون پهلوانی و زورخانه­ای ایران در تاریخ  ۲۵ آبان  ۱۳۸۹ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

چهارمین سالگرد ثبت در یونسکو "آیین های پهلوانی و زورخانه ای"
سند ثبت آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در سازمان یونسکو

این نشست با حضور کارشناسان، خبرگان و مدیران حوزه های فرهنگی و ورزشی کشور و برخی از مقام های ارشد یونسکو و کشورهای خارجی در چهارمین سالگرد ثبت جهانی آیین­ های پهلوانی و زورخانه­ ای ایران در فهرست میراث معنوی یونسکو برگزار می شود.
زمان؛ یکشنبه ۹۳/۸/۲۵ از ساعت ۱۴
مکان؛ تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان امام خمینی، خیابان ملل متحد، کنار وزارت امور خارجه، موزه ملی ملک حضور به هم رسانند.
*متن دعوتنامه چهارمین سالگرد ثبت آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران

ته نویس؛ برنامه تور گود مقدس (زورخانه گردی) با همکاری فدراسیون ورزشهای پهلوانی در تاریخ ۹۳/۹/۶ برگزار خواهد شد.

همسفران

\