عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

انتشار کتاب باغ نگارستان

سازمان زیباسازی شهر تهران کتاب ” باغ نگارستان” را به قلم مصطفی ده پهلوان و مینا رمضان جماعت منتشر کرد. کتاب «باغ نگارستان» با توجه به نیاز فرهنگی شهروندان نگارش و تدوین شده و با روشی علمی و مستند به موضوع این فضای تاریخی پرداخته است. در این کتاب با تکیه بر گزارش های تاریخی به اختصار شرحی از آن چه از آغاز تا کنون بر این مجموعه گذشته است به نگارش در آمده است و همچنین شرح کاملی از پیشینه تاریخی و تحولات سیاسی و فرهنگی در آن آمده که نشان میدهد این باغ تاریخی آبستن حوادث تلخ و شیرینی بوده است؛ حوادثی که قصر قاجاری را محلی برای شکل گیری نخستین پایه های آموزش عالی ایران ساخته است.

انتشار کتاب باغ نگارستان
انتشار کتاب باغ نگارستان

گفتنی است باغ نگارستان جزء مجموعه تاریخی فرهنگی تهران قدیم و از عمارت های تاریخی و فرهنگی تهران است و به لحاظ تاثیرگذاری در تحول و رشد فرهنگ و علم در ایران کم نظیر است باغ نگارستان می تواند بخشی از مجموعه هویتی تهران باشد که مورد مراجعه اقشار مختلف قرار می گیرد.

همسفران

    \