عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

حفاظت از گورستان های تاریخی

جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری مرمت “حفاظت از گورستان های تاریخی درون شهری به مثابه مناظر فرهنگی”  توسط آقای کاوه منصوری انجام خواهد شد. در این نشست به یازخوانی و یازیابی ارزشهای میراثس مناظر تدفینی شهر و ارائه معیارهای حفاظت پرداخته می شود. دوستان علاقمند می توانند، روز سه شنبه، ۸ مهرماه، ساعت ۱۷ به ساختمان امور دکتری دانشگاه هنر اصفهان، کوی سرلت مراجعه کنند. اساتید راهنما؛ دکتر محمد مسعود و دکتر محمد سعید ایزدی اساتید مشاور؛ دکتر یزدان منصوریان، مهندس فرامرز پارسی

دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان

ته نویس) دوستان اصفهانی اگر تشریف بردید؛ منتظر مهر شما و ارسال صوت جلسه هستم

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>