عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

آدریان بزرگ

آدریان بزرگ تهران ، مجموعه ای است دینی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی که با نیک اندیشی خیران زرتشتی در زرگراه کردستان شهر تهران، خیابان شیراز جنوبی(68 غربی) ، خیابان زرتشتیان واقع شده و دارای یک نیایشگاه کوچک نیز هست.
آدریان بزرگ آدرس: استان تهران، شهر تهران، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی(68 غربی) ، خیابان زرتشتیان
دوران و بانی اثر آدریان بزرگ : نیک اندیشی (وقف) همایون فیروزگر به انجمن زرتشتیان در پهلوی دوم 1354 ه خورشیدی و فریدون فلفلی و دیگر خیراندیشان زرتشتی
امکان بازدید از آدریان بزرگ: تنها برای زرتشتیان مهیاست
شماره تماس آدریان بزرگ: 88044903 و 88044835

پیشینه و تاریخچه آدریان بزرگ:
در دهه 50 خورشیدی قرار شد یک مجتمع دینی، فرهنگی و اجتماعی در زمینی به مساحت 15600 متر مربع، که با دیوار آجری محصور شده بود بنا شود، جلسات فراوانی با آرشیتکت‌ها، اساتید دانشگاه، کارشناسان میراث و باستان شناسان برگزار تا در نهایت امر در فروردین 1356، مسئولیت تهیه طرح آدریان بزرگ به مهندس کیخسرو زارع داده شد که نقشه و ماکت ساختمان و دو جلد گزارش در تابستان 1358ارائه شد.

محوطه آدریان بزرگ تهران
محوطه آدریان بزرگ تهران

با توجه به تغییرات و تحولات آن زمان، اجازه و امکان پیاده کردن چنین مجموعه‌ای امکان پذیر نبود و  مقررشد؛ از این زمین پاسداری لازم انجام، تا در زمان مناسب شرایط کار مهیا گردد. در دهه 60 پرونده ساخت بنای مجتمع فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، آیینی و ورزشی در شهرداری تشکیل شد.
در همان زمان سالنی موقت برای نیایش ماهیانه در زمین آدریان بزرگ احداث و جدول گذاری و خیابان کشی در آن انجام شد و البته محیطی شد برای ورزش جوانان زرتشتی و اجرای گهنبارهای سالیانه و برنامه‌های گوناگون و ادامه کار به انجمن زرتشتیان تهران واگذار شد.
در دهه هفتاد شهرداری منطقه، کاربری زمین آدریان را به دلیل شمار درخت‌های موجود، فضای سبز شهری(پارک) تعریف و از دادن هرگونه مجوز دیگری خودداری کرد. موضوع به وزیر کشور وقت ارجاع و سپس در کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران مطرح و بررسی شد. پس از مطرح کردن موضوع، پیشنهاد شد که بنای مورد نیاز آدریان بزرگ با توجه به درخت‌هایی که در آن قرار دارد، طراحی و آماده شود تا پس از ارایه به شهرداری و کمیسیون ماده پنج نسبت به گرفتن تراکم و سطح اشغال زمین بررسی و موافقت لازم برای احداث نیاز و تراکم سطح اشغال به شهرداری منطقه اعلام شود.

درب ورودی آدریان بزرگ تهران
درب ورودی آدریان بزرگ تهران

پس از آن، کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری از پارک به مجموعه فرهنگی و ورزشی در حد 30 درصد سطح اشغال موافقت کرد که با پیگیری به 40درصد افزایش یافت.
در همان سالها مشکلاتی از سوی سرایدار مطرح که در دهه 80 موضوع برطرف شد و انجمن زرتشتیان در سال 85 فراخوانی برای ساخت مجتمع آدریان برگزار کرد و برای شرکت طراحان در مسابقه برای مجله‌‌ی معمار، نشریه امرداد، مجله فروهر و تارنمای انجمن زرتشتیان تهران تهیه و چگونگی اجرای کار  اعلام شد.
خلاصه در نهایت امر آدریان بزرگ، محلی شد برای برگزاری مسابقات و دور همی های زرتشتیان و مدیرت آن در سال 1389 ه خورشیدی به عهده بانو شیرین خوبچهر واگذار شد.

ته نویس) این گزارش تنها برای تکمیل گزارش بنای معبد آدریان تهران تهیه شده است

اینجا را با دوستان خود به اشتراک بزارید

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>